EVALUARI

S.C.  „XRAL”  S.R.L. ORADEA a luat fiinţă în anul 2006, din anul 2015 este membru corporativ ANEVAR.

Societatea XRAL prestează servicii de evaluare atât în jud. Bihor, cât şi judetele limitrofe. Membrii colectivului care realizează rapoarte de evaluare în cadrul societăţii SC XRAL SRL sunt experţi evaluatori ANEVAR. Specializările acestora acoperă domeniile proprietăţilor imobiliare si al bunurilor mobile, fiind şi absolvenţii cursurilor de pregătire profesională continuă în domeniul Standardelor  de Evaluare 2014 (SEV).

Un evaluator urmează un anumit proces de evaluare. Evaluarea designează procesul de estimare al unei valori. Acest proces se concretizează printr-un raport de evaluare. Concluzia raportului de evaluare reprezintă opinia evaluatorului, inclusiv evaluator, cu privire la valoarea estimată. Procesul de evaluare impune aplicarea unui raţionament profesional al evaluatorului. Opinia evaluatorului trebuie să fie obiectivă şi să fie exprimată într-o manieră clară şi transparentă în raportul de evaluare. Prin procesul de evaluare, expertul evaluator demonstrează că a luat la cunoştinţă şi a analizat toţi factorii care afectează în mod substanţial valoarea activului avut în vedere.

SERVICII

Evaluarea permite clienţilor noştri să obţină informaţii pertinente asupra valorii proprietăţilor imobiliare pe care le administrează. Serviciul are la bază analiza evoluţiei pieţei imobiliare specifice şi a factorilor care o influenţează.
Beneficiind de o cunoaştere în detaliu a pieţelor locale,  XRAL oferă soluţii pentru urmatoarele domenii ale evaluării:

 1. Evaluare, finanţare de proprietăţi imobiliare (industriale, comerciale, agricole, rezidenţiale şi speciale): Aceastea cuprind toate bunurile corporale imobile: orice teren (pământ, elemente naturale ale pământului – depozite minerale, recolte, copaci, teren agricol, material lemnos), orice clădire sau altă construcţie ridicată ori încorporată într-un teren (apartamente, vile, clădiri de birouri, centre rezindenţiale, parcări, aeroporturi, hale, case, staţii de benzină imobile ş.a.m.d.), orice proprietate accesorie proprietăţii prevăzute şi orice drept de proprietate descris.
 2. Evaluare de echipamente şi bunuri mobile: Aceste bunuri cuprind toate bunurile corporale şi necorporale caracterizate prin mobilitatea lor: maşini, utilaje, echipamente, mijloace de transport (autovehicule, autoturisme, autoutilitare, flote auto, parcuri auto, utilaje speciale, etc.), obiecte de inventare, mobilier, colecţii, etc.

SAU:

 • Evaluarea dreptului de folosință, de uzufruct etc.
 • Evaluare pentru expropriere
 • Evaluarea aportului în natură la capitalul social al societăților comerciale
 • Evaluare pentru asigurare
 • Evaluare pentru executare silită
 • Reevaluare pentru raportare financiara (impozitarea proprietăţilor – primarie)
 • Evaluare pentru faliment
 • Evaluare pentru schimburi de proprietăţi
 • Evaluare pentru vânzarea / cumpărarea unei proprietăţi (imobiliare, întreprindere, utilaje etc.)
 • Evaluare pentru garantarea împrumuturilor: garantarea unui credit bancar

TIPURI DE PROPRIETATI EVALUATEApartmente

 • Rezidenţiale:
  • case pentru o familie sau duplex
  • bloc de apartamente
  • case înșiruite (condominium)
 • Comerciale:
  • clădiri administrative
  • centre comerciale
  • hoteluri şi moteluri
  • magazine
 • Industriale
  • depozite
  • fabrici
 • Agricole:
  • ferme
  • livezi
  • vii
  • păşuni
  • păduri
 • Speciale:
  • Şcoli
  • clădiri publice
  • aeroporturi
  • săli de conferinţe
  • parcuri de distracţii
  • terenuri de golf
  • case de rugăciuni etc.

DATE DE CONTACT

 1. GROZE – MIHUT RALUCA, expert evaluator proprietati imobiliare si bunuri mobile

Tel: 0744.653.956

 1. GROZE – MIHUT RADU, expert evaluator proprietati imobiliare

  Tel: 0728.932.581

Adresa de email: xral_groze@yahoo.com